කොරෝනා නිසා ඇමරිකාවේ රැකියා නැති පිරිස ලක්ශ 30ට නගීනව කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම මන්දගාමී කිරීම සඳහා ආයතන හා ව්‍යාපාර වසා දැමීම නිසා ඇමෙරිකානුවන් මිලියන 3.3ක් පසුගිය සතියේ ඔවුන්ගේ විරැකියා හිමිකම් ප්‍රතිලාභ සඳහා ඉල්ලුම් කර තිබේ.

ඇමෙරිකාවේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව මෙම රැකියා විරහිත හිමිකම් ප්‍රතිලාභ සඳහා වූ ඉල්ලීම් මාර්තු 21න් අවසන් සතිය තුළ මිලියන 3.28 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 1967 දී දත්ත සොයා ගැනීම ආරම්භ කළ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here