දෙසැම්බර් 31 සර්වරාත්‍රික සෙත් පිරිත් සජ්ඣායනය

0
13


උදාවන 2020 නව ව්‍යවහාර වර්ෂයේදී ලක්වාසී, ලෝවාසී සැමට සෙත් පතා දෙසැම්බර් 31 දින සර්වරාත්‍රික සෙත් පිරිත් සජ්ඣායනයක් පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපු මූලස්ථානයේදී පවත්වන්නට යෙදුනා.

නොයෙක් දුෂ්කර හා සෝචනීය අත්දැකීම් ලබාදුන් 2019 වර්ෂය අවසන් වී ලැබුවා වූ මේ 2020 නව ව්‍යවහාර වර්ෂයේදී අපගේ රටටත් ජාතියටත්, ගරුතර මහා සංඝ රත්නයටත්, ඒ වගේම මේ රටටත් ජාතියටත් නායකත්වය ලබාදෙන අපගේ පින්වත් ජනාධිපතිතුමාටත්, ලෝවාසී සැමටත් තෙරුවන් සරණ දෙවි රැකවරණ ලැබේවා! සියලු බාධා ජයගෙන මේ රට සෞභාග්‍යමත් සාමකාමී වාසනාවන්ත දහම් දිවයිනක් බවට පත් කරන්ට අපගේ පින්වත් ජනාධිපතිතුමාට වාසනාව ලැබේවා! ඒ වගේම අප සැමටත් ඒ වාසනාව අත්විඳින්ට ලැබේවා!LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here