පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් සහ අගමැතිතුමාගෙන් කරන ලද විශේෂ ඉල්ලීම 2020-01-22


එළඹෙන මහමැතිවරණයේදී රටේ මහජනතාවගේ යහපත උදෙසා නාමයෝජනා ලබානොදිය යුතු පුද්ගලයන් පිළිබඳ සඳහන් ලිපියක් පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ගරු ජනාධිපතිතුමා වෙත සහ අගමැතිතුමා වෙත යොමුකොට තිබේ.

The post පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් සහ අගමැතිතුමාගෙන් කරන ලද විශේෂ ඉල්ලීම 2020-01-22 appeared first on Mahamevnawa Buddhist Monastery.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here